Contact

KABAT TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

ul. Gumowa 6
64-840 Budzyń - Poland
tel. +48 67 283 41 00
fax +48 67 283 41 02

biuro@kabat.pl

send an inquiry

full-consents

KABAT TYRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Budzyniu, ul. Gumowa 6, 64-840 Budzyń, adres e-mail: rodo@kabat.pl, jako Administrator danych osobowych informuje, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza. W przypadku wyrażenia ogólnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów marketingowych będą one dla tego celu również przetwarzane;
  • udostępnione dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Niemniej, informujemy, iż udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • nie będzie przekazywał Pani/Pana danych poza obszar Unii Europejskiej;
  • dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach handlowych lub marketingowych a odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty realizujące usługi wsparcia technicznego Administratora;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewniający komunikację w celu zapewnienia udzielenia kompleksowej odpowiedzi a w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.Jako Administrator danych informuję, iż odpowiedź na zapytanie ofertowe może stanowić informację handlową lub marketingową. W związku z tym, otrzymanie przez Pana/Panią odpowiedzi jest uzależnione od udzielenia stosownych zgód. W tym przypadku, dla informacji marketingowych obowiązkowo należy zaznaczyć pola 1 i 4, a dla informacji handlowych 3 i 4. W przeciwnym razie zapytanie zostanie, przez Administratora, usunięte.