Jakość w naszej firmie rozumiemy jako wartość, której oczekują od nas Klienci. Najważniejszym narzędziem służącym do realizacji tego założenia jest wdrożony System Zarządzania Jakością ISO. Zintegrowany system zarządzania, to jeden, jednoznacznie określony, udokumentowany i spójny system, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami, poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki. W firmie KABAT tymi aspektami są: ukierunkowanie na klienta połączone z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Z myślą o dalszym usprawnieniu naszych procesów produkcyjnych, jak również ciągłym poprawianiu jakości obsługi naszych Klientów, na przełomie 2003 i 2004 roku wdrożono normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004.

Proces przygotowywania całej firmy zajął nam ponad 2 pracowite lata. Wyzwanie, jakim było wdrożenie sytemu obejmującego nie tylko jakość, ale również ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy wymagało tytanicznego nakładu pracy całej załogi. Poddaliśmy drobiazgowej analizie i przeorganizowaliśmy funkcjonowanie wszystkich działów naszego przedsiębiorstwa: od zakupów, przez magazyn surowca, poszczególne etapy produkcji, magazyn wyrobów gotowych, laboratorium, służby utrzymania ruchu po dział handlowy i administrację .

Ukoronowaniem tysięcy godzin pracy i wysiłku zarządu, kadry kierowniczej i wszystkich pracowników był ostateczny audyt w II kwartale 2006.

W latach 2015 i 2018 firma Bureau Veritas przeprowadziła ponowny audyt w firmie Kabat, celem przedłużenia certyfikatu ISO na kolejne 3 lata. Audyt przeszliśmy pomyślnie, a aktualne certyfikaty w wersji polskiej i angielskiej znajdują się pod odpowiednimi linkami