Zapewnienie najlepszej jakości produktów, a tym samym dostarczenie wszystkim Klientom firmy KABAT maksymalnej satysfakcji z ich użytkowania, to podstawowe zadanie realizowane w firmie. Wszystkie produkty oferowane odbiorcom poddawane są pełnej kontroli przed dopuszczeniem ich do obrotu handlowego. Na każdym etapie produkcji dokonywana jest kontrola jakości. Chcemy zapewnić naszym Klientom produkty sprawdzone, z najwyższej jakości surowców, bezpieczne i trwałe. Sprawdzana jest ich zgodność z ustalanymi normami oraz wymaganiami naszych Klientów.
Kontrola wyrobów obejmuje:

-badania laboratoryjne mieszanek i wyrobów (w przypadku sprzedaży mieszanek, po przeprowadzeniu wszystkich badań laboratoryjnych, wystawiane jest świadectwo jakości, które jest potwierdzeniem spełnienia wymagań klienta),

-kontrolę zgodności półwyrobów z dokumentacją technologiczną na poszczególnych etapach produkcji (wszystkie dane wynikające z kontroli są monitorowane w systemie komputerowym i dokładnie analizowane),

-kontrolę jakości dętek i wyrobów formowych dokonywaną poprzez oględziny zewnętrzne każdej wyprodukowanej sztuki, przeprowadzaną na stanowisku kontroli jakości. Kontroli podlega 100% dętek i wybrane wyroby formowe.

Duży nacisk podczas wdrażania systemu zarządzania jakością został położony na samokontrolę dokonywaną podczas wykonywania poszczególnych operacji przez każdego operatora zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stanowisku pracy – dokumentacją technologiczną wyrobu.