Każda firma, która pragnie odnosić sukcesy, musi posiadać nie tylko dobrą strategię, ale przede wszystkim zdolność do rzeczywistej jej realizacji. Im większa organizacja, tym trudniej to osiągnąć. Jak nadać wspólny kierunek działaniom różnych jednostek organizacyjnych? Jak sprawić, aby pracownicy na wszystkich szczeblach robili to, co jest optymalne dla całej firmy?

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i chcąc ulepszać ofertę i działania firmy KABAT, wprowadziliśmy w 2005 roku Strategiczną Kartę Wyników (BSC – Balanced Score Card), jako narzędzie służące przekładaniu strategii na konkretne działania. Wprowadzając BSC określiliśmy najważniejsze i optymalne dla naszej firmy mierniki, pozwalające na zarządzanie firmą w oparciu o konkretne dane.

Karta Wyników to efektywne narzędzie realizacji strategii, które zapewnia wiele korzyści: pomaga przypisać konkretne wartości ogólnie sformułowanym celom strategicznym; jest prostym narzędziem komunikowania pracownikom celów strategicznych; ułatwia ocenę wyników; pomaga powiązać wynagrodzenie z realizacją celów i umożliwia kontrolowanie efektów działań, które wcześniej nie mogły być nawet mierzone. Strategiczna Karta Wyników jako jedno z najnowocześniejszych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, stawia firmę KABAT w czołówce przedsiębiorstw skutecznie realizujących stworzoną strategię.