Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, świadomą potrzeb innych ludzi i korzyści, jakie nasze zaangażowanie może im przynieść . Rozwijając własne struktury, staramy się jednocześnie działać szerzej na rzecz społeczeństwa. Przede wszystkim włączamy się aktywnie w rozwój społeczności lokalnej. Od wielu lat wspomagamy, wiele stowarzyszeń, organizacji charytatywnych czy instytucji użyteczności publicznej.

Pomóc mogliśmy m.in.:

  • Wielkopolskiemu Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Rożnowicach
  • Dom dla Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Gościejewie
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (oddział w Chodzieży)
  • Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Budzyniu
  • Miejskie Gimnazjum im. IP Paderewskiego w Chodzieży – drużyna siatkarek (foto)
  • Państwowa Straż Pożarna w Chodzieży

Firma KABAT to najlepszy przykład firmy, która doskonale odnajdując się w dobie globalizacji i handlu światowego, potrafiła zachować swoją tożsamość regionalną i przywiązanie do najlepszych tradycji „biznesu rodzinnego”.