Код Применение базовый каучук жёст кость ºSh A проч ность [MPa] удли нение [%] Истира емость max cm³ время вульканизации 150ºC [min]
Dętki NR 52-62 12 450 - 15
Dętki, artykuły formowe IIR 50-60 11 600 - 20
Amortyzatory NR/SBR 70-80 15 200 - 15
Trudnościeralna NR/BR 62-68 18 350 0,060 20
Do kontaktu z mlekiem NBR/SBR 53-57 10 350 - 10
Artykuły o wysokiej sprężystości i wytrzymałości NR 57-63 22 450 - 10
Uszczelki, łożyska NR 45-55 15,5 450 - 12
Amortyzatory NR 66-74 25 400 - 12
Ogólnego przeznaczenia SBR 45-55 5 400 - 20
Ogólnego przeznaczenia SBR 55-65 5 300 - 20
Ogólnego przeznaczenia SBR 72-78 5 200 - 15
Ogólnego przeznaczenia SBR 75-85 5 150 - 10