Описание ERTRO A(mm) B(mm) C(mm)
PK-5A-145 145.0 6.0 76.0