Описание ETRTO A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
V2.01.2 37.0 33.0 56.0 16.0