Описание A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
93.0 89.0 56.0 15.0