Описание ETRTO A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
V4.01.1 27.0 20.0 64.0 15.0