Описание ETRTO A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
V4.01.2 36.0 29.0 64.0 15.0