Описание ERTRO A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E
114.0 95.0 24.0 82.0 86°
160.0 141.0 24.0 82.0 86°
95.0 76.0 24.0 82.0 86°
146.0 127.0 24.0 82.0 86°