Описание A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) α°
46.0 41.0 32.0 9.0 90°