Описание A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
35.0 105.0 4.0 32.0 88°